Teaching Staff

Organon of Medicine, with Homoeopathic Philosophy

Dr. Subrata Nag
B.H.M.S. MD (Hom)
Reader & H.O.D.
DOB- 10-11-1958

Regn. No. 11331-WB, dt.- 19-04-1986
D O J- 01-08-2022
Address- Sadhana Appartment,
183, S. K. Deb Road
Kolkata, PIN- 700048
Mob.- 8017377136
email- ketankusky1234h@gmail.com
Dr. Abhisake Sabud
B.H.M.S. MD (Hom)
Lecturer
DOB- 25-03-1990

Regn. No. 30923-WB, dt.-
D O J- 01-04-2022
Address- SKharida Kumarpara, P.O- Kharagpur
Dist- Paschim Medinipur
Mob.- 9046779450
email- dr.abhisake.sabud.kgp@gmail.com
Dr. N. K. Kisku
B.H.M.S, MD (Hom)
Professor (G.F)
DOB-09-05-1957
Regn. No.12683, dt.- 17-10-1987
D O J- 02-04-2018
Address- Rangametia, P.O- Bhimpur
P.S- Salboni, Paschim Medinipur
PIN- 731303
Mob.- 8370971669
email- kgphmch@gmail.com
Dr. ARYABRATA BANERJEE
B.H.M.S, MD (Hom)
Asst. Professor
DOB- 02-10-1995
Regn. No. 33029, dt.- 2-10-2020
D O J- 07-05-2024
Address- Vivekanandapally
Bargachia, Howrah
Mob.- 9064760682
email- kgphmch@gmail.com

Homoeopathic Materia Medica

Dr. A. Mahata
D.M.S. MD (Hom)
Reader
DOB-06-10-1961

Regn. No. 11985, dt.- 19-01-1987
D O J- 02-09-1987
Address-At & P.O- Manikpara,
Dist- Paschim Medinipur
PIN- 721513
Mob.- 9474447473
email- kgphmch@gmail.com
Dr. Faiza Khan
B.H.M.S.
Asst. Professor
DOB-20-07-1991

Regn. No.32369, Dt.-
D O J- 15-02-2023
Address- 5/A Patwar Bagan Lane,
P.S- Amherst Street, Dt.- Kolkata,
PIN- 700009
Mob.- 9163711434
email- drfaizakhan12@gmail.com
Dr. Hasinur Jahan
B.H.M.S, MD (Hom)
Asst. Professor
DOB-21-11-1993
Regn. No.32253, dt.- 31-10-2018
D O J- 15-02-2023
Address- Madhya Kalarayer Kuthi,
P.O- Pundibari Dist- Coochbehar
PIN- 736165
Mob.- 9749265473
email- hasinurjahan96@gmail.com
Dr. Suranjana Ghosh
B.H.M.S, MD (Hom)
Asst. Professor
DOB-08-06-1993

Regn. No.31875, dt.- 24-11-2017
D O J- 15-02-2023
Address- Vill+P.O- Basuliya,
P.S- Mahishadal, Dist- Purba Medinipur,
PIN- 721628
Mob.- 7908585295
email- ghoshsuranjana1@gmail.com
Dr. A. K. Chatterjee
B.H.M.S.
Prof. (GF)
DOB-12-12-1957

Regn. No.10905, Dt.- 23-12-1985
D O J- 02-09-1987
Address- Vill- Barborisha, P.O- Kolaghat,
Dt.- Purba Medinipur
PIN- 721134
Mob.- 9433153954
email- kgphmch@gmail.com
Dr.S.K.Mandal
DMS cal MD(Hom)
Reader
DOB-05-12-1959
Regn.No.-11715, Dt.04-09-1986
DOJ-05-09-2002
Address-Bulbulchati
P.O-Kharagpur(W.B.)
Dist-Paschim Medinipur
Pin-721301
MoB-9434259591

Repertory

Dr. Sana Shahid
B.H.M.S. MD (Hom)
Asst. Professor
DOB-15-03-1991

Regn. No. 31040, dt.- 19-01-2016
D O J- 15-02-2023
Address-24 Golam Jilani Khan Road,
Tiljala S.O., Kolkata
PIN- 700039
Mob.- 8617205403
email- drsanasahid1503@gmail.com
Dr. Samaresh Pradhan
B. H. M. S. M.D. (Hom)
Asst. Prof.
DOB-18-10-1961

Regn. No.12816 dt.
D O J- 10-05-2023
Address-Duillya, P.O- Duillya,
P.S- Sankrail,
Dist- Howrah, PIN-711302
Mob.- 9836529166
email- samaresh909@gmail.com
Dr. M. K. Maity
B. Sc., D.M.S. Dip NIH
Associate Prof. (Guest Faculty)
DOB-27-01-1954

Regn. No. 6341, dt.- 09-10-1979
D O J- 02-01-1981
Address- Vivekanandapalli,
P.O- Nimpura, P.S- Kharagpur,
Dist- Paschim Medinipur,
PIN- 721304
Mob.- 9476108790
email- kgphmch@gmail.com
DR. SOUMYADIP PAL
B.H.M.S., MD (Hom)
Asst. Professor
DOB- 20-3-1995
Regn. No. 32947 dt.- 14-10-2020
D O J- 15-5-2024
Address- VTC- Sarenga
p.o- Sarega
Dist- Haora
Mob.- 9088072359
email- kgphmch@gmail.com

Homoeopathic Pharmacy

Dr. Bipasa Bhunia
B.H.M.S. MD (Hom)
Reader & (H. O. D.)
DOB- 31-12-1972

Regn. No.23967, Dt.- 3-12-2001
D O J- 01-06-2002
Address- GE-1, Golebazar,
P.O- Kharagpur, Dt.- Paschim Medinipur
PIN- 721301
Mob.- 9474000241
email- bipasabhunia323@gmail.com
Dr. Sukanya Mitra
B.H.M.S, MD (Hom)
Asst. Professor
DOB- 03-05-1994

Regn. No. 32190, dt.- 15-02-2023
D O J- 15-02-2023
Address- 977/1, S.H.K.B. Sarani,
South Dumdum (M),
24 Paraganas (N), Kolkata,
PIN- 700074
Mob.- 9432578190
email- sukanyamitra94@gmail.com
Dr. N. C. Maity
D.M.S.
Professor (Guest Faculty)
DOB-16-02-1955

Regn. No. 7461 dt.- 10-10-1980
D O J- 02-01-1981
Address- Vill- Mirupur,
Post- Jasharajpur,
PIN-
Mob.-
email- kgphmch@gmail.com

Anatomy

Dr. N. C. Ghosh
B.H.M.S. MD (Hom)
Professor (H.O.D.), & Principal
DOB- 23-03-1959

Regn. No. 11854 -WB, dt.- 28-10-1986
D O J- 02-03-2020
Address- 8 Rajagurudas Street
Burtolla Beadan Street S.D.
Kolkata
PIN- 700006 (W.B)
Mob.- 9830473982
email- ng.mbhmch@gmail.com
Dr. S. K. Ditti
B. H. M. S.
Reader
DOB-23-02-1976

Regn. No.26288, dt.- 31-07-2006
D O J- 02-01-2011
Address- Vill- Gholai, P.O- Balichak,
Dist- paschim Medinipur
PIN- 721124
Mob.- 9434943609
email- dr.skditti@gmail.com
Dr. M. K. Guchhait
B. H. M. S. MD (Hom)
Lecturer
DOB- 22-03-1985

Regn. No. 29206 dt.- 28-07-2011
D O J- 02-03-2020
Address- Vill- Kandramari,
P.O- Kultikari,
PS- Keshiary
Dist- Paschim Medinipur
PIN- 721135
Mob.- 9734373975
email- drmrinal516@gmail.com
Dr. M. Pahari
D. M.S.
Professor (Guest Faculty)
DOB- 12-04-1955

Regn. No. 5788, dt.- 25-01-1979
D O J- 02-01-1981
Address-Vill- Dakshin Bar,
P.o- Pirijkhambar,
Dist- Purba Medinipur (w.B)
Mob.- 9475146969
email- kgphmch@gmail.com
DR. MALABIKA SARKAR
B.H.M.S., MD (Hom)
Asst. Professor
DOB- 17-6-1991
Regn. No. 32372 dt.- 27-11-2018
D O J- 10-5-2024
Address- chandrapur
Bangnan II,
P.O- Bagnan
Dist- Howrah
Mob.- 8240154918
email- kgphmch@gmail.com

Pathology

Dr. Ashoke Kr. Khanra
B. H. M. S. M.D. (Hom)
Professor & H.O.D.
DOB-02-06-1959

Regn. No.10717 dt.
D O J- 01-08-2022
Address-Maheshpur, P.O- Birshibpur,
Dist- Howrah, PIN-711316
Mob.- 9433155789
email- kgphmch@gmail.com
Dr. D. Maity
B. H. M. S.
Lecturer
DOB-06-01-1981

Regn. No. 27364, dt.- 05-09-2008
D O J- 01-11-2012
Address-Vill- Anandapur,
P.O- Moyna
Dist- Purba Medinipur
Mob.- 9933565401
email- kgphmch@gmail.com
Dr. N. Misra
M.B.B.S. Ex-WBHS
Associate Prof. (Guest Faculty)
DOB-08-01-1953

Regn. No. 38177 WBMC dt- 26-05-1980
D O J- 01-11-2011
Address- South Inda,
P.O- Kharagpur,
Dist- Paschim Medinipur
Mob.- 9434517971
email- kgphmch@gmail.com
Dr. PRITAM GOSWAMI
B.H.M.S., MD (Hom)
Asst. Professor
DOB- 12-8-1991
Regn. No. 32279, dt.- 12-11-2018
D O J- 07-5-2024
Address-At, 29 Vidyasagar Sarani
Balli, Jagachha,
Dist- Haora
Mob.- 7596987200
email- kgphmch@gmail.com
Dr. SANTANU MUKHERJEE
B.H.M.S., MD (Hom), Phd. Scholar
Reader
DOB- 25-12-1974
Regn. No. 23433, dt.- 01-01-2000
D O J- 01-04-2024
Address- North Baksara,
Pal Para,
Dist- Howrah
Mob.- 7595884187
email- mukherjeesantanu10@gmail.com

Physiology

Dr. S. R. Jana
B. Sc.,B.P.Ed.,D. M.S.
Prof. & H.O.D.
DOB-24-12-1958

Regn. No.17748, dt.- 28-04-1992
D O J- 20-09-1993
Address- Kausallya,
Near DHMS College,
P.O- Kharagpur,
Dist- Paschim Medinipur,
PIN- 721301
Mob.- 8170849161
email- kgphmch@gmail.com
Dr. Sanjit Samanta
B. Sc., B.H.M.S.
Lecturer
DOB-09-06-1979

Regn. No. 24712, dt.- 20-12-2002
D O J- 02-01-2013
Address- Vill- Southpara,
P.O & P.S- Sabang,
Dist- Paschim Medinipur
PIN- 721144
Mob.- 9474617145
email- kgphmch@gmail.com
Dr. D. Pradhan
M. Sc. (Physio) B.H.M.S.
Reader (Guest Faculty)
DOB-01-10-1967

Regn. No.27581 dt.- 16-05-2009
D O J- 13-01-1999
Address- At- Parmanandapur,
P. O- Moyna
Dist.- Paschim Medinipur
Mob.- 9735715325
email- kgphmch@gmail.com
DR. TAMOGHNA SAHA
B.H.M.S., MD (Hom)
Asst. Professor
DOB-11-12-1995
Regn. No. 32634 dt.-24-10-2019
D O J- 07-5-2024
Address- Sadpur
P.O- Maslangapur
P.S- Habra
Dist- North 20 Pargana
Mob.- 7980682464
email- kgphmch@gmail.com

Forensic Medicine & Toxicology

Dr. Abhiram Nayek
B. H. M. S. M.D. (Hom)
Professor & H.O.D.
DOB-01-03-1962

Regn. No. 15037 dt.
D O J- 05-07-2022
Address- Kuikota Mrinal Pally,
P.O- Abash
Dist- Paschim Medinipur
Mob.- 9064078005
email- abhiramnayek62@gmail.com
Dr. Paritosh Mahata
B. H. M. S.
Lecturer
DOB-25-02-1983

Regn. No. 26848, dt.- 05-11-2007
D O J- 02-01-2013
Address-At- Vidyasagarpalli,
P.O- Raghunathpur,
P.S- Jhargram, Dt- Paschim Medinipur
Mob.- 9800422801
email- kgphmch@gmail.com
Dr. SANTOSH KR. PRADHAN
M.B.B.S. D.G.O.
Professor (Guest Faculty)
DOB-08-07-1944
Regn. No. 6252 WBMC
dt.- 18-03-1971
D O J- 05-01-2012
Address-Kausallya,
P.O- Kharagpur,
Dist- Paschim Medinipur
Mob.- 9732563670
email- kgphmch@gmail.com

Community Medicine

Dr. Tripura Sankar Saha
B.H.M.S. M.D. (Hom)
Professor
DOB- 03-02-1960

Regn. No. 11790
D O J- 10-05-2023
Address-E-28, Sreenagar (W),
Rajpur, Sonarpur (M),
South 24 Parganas,
PIN- 700094
Mob.- 9748259300
email- tripura60@gmail.com
Dr. Hemlata Roy
B.H.M.S. M.D. (Hom)
Asst. Professor
DOB- 21-05-1992

Regn. No. 32199, dt.- 05-10-2018
D O J- 15-02-2023
Address-Subhaspally, Kuliagarh,
Dist- 24 Parganas (W.B)
PIN- 743166
Mob.- 6290157251
email- hema21roy@gmail.com
Dr. M.Halder
BHMS
Reader &(H.O.D.)
DOB-30-11-1962

Regn. No.17793, dt-
D O J- 07-09-2002
Address-North Bhawanipur
P.O- Kharagpur,
Dist- Paschim Medinipur,
PIN- 721301
Mob.-9932741338
email- halder.mohitosh1@gmail.com
DR. NIPA SARDAR
B.H.M.S., MD (Hom)
Asst. Professor
DOB- 21-1-1993
Regn. No. 32327 dt.- 14-11-2018
D O J- 07-5-2024
Address-At- Suryadeep Apartment
Ichapur, Nawab Ganj
Dist- North 24 Parganas
Mob.- 9831222450
email- kgphmch@gmail.com

Practice of Medicine

Dr. Pran Ranjan Halder
BHMS MD (Hom)
Professor, H.O.D.
DOB-07-09-1961

Regn. No. 13839 , dt-
D O J- 01-08-2022
Address- 250/A Ramkrishna Pally,
Sonarpur, Kolkata-700150
Mob.- 8777345485
email- pranranjanhalder@gmail.com
Dr. Debparna Maity
B.H.M.S, MD (Hom)
Asst. Professor
DOB-22-04-1993
Regn. No.31361, dt.-
D O J- 15-02-2023
Address- Vill+P.O- Kiarana,
P.S- Moyna, Purba Medinipur,
PIN- 721642
Mob.-
email- kgphmch@gmail.com
Dr. S. Maity
B.H.M.S
Reader (Guest Faculty)
DOB-30-10-1956

Regn. No. 10935, dt. 20-01-1986
D O J- 01-06-1986
Address- W/E-4, Aurobindanagar,
P.O- Midnapore,
Dt- Paschim Medinipur
PIN- 721101
Mob.- 9474895861
email- kgphmch@gmail.com
Dr. D. K. Das Kanungo
B. Sc.,D. M.S.
Professor (Guest Faculty)
DOB-09-05-1947

Regn. No.3016, dt.- 30-07-1975
D O J- 02-09-1975
Address-Vill & P.O- Khakurda, P.s- Belda,
Dist- Paschim Medinipur
PIN- 721445 (W.B)
Mob.- 9932508114
email- kgphmch@gmail.com

Surgery

Dr. A.RUN MAITI
B.H.M.S., MD (Hom)
Reader & H.O.D.
DOB-16-12-1962

Regn. No. 12855, dt.- 07-12-1987
D O J- 01-09-1992
Address-At- Azad Hind Nagar,
Plot- No.- 1145, P.O- haldia,
Dist- Purba Medinipur
Mob.- 9434517625
email- kgphmch@gmail.com
Dr. S. K. Patra
D.M.S.
Prof. (Guest Faculty)
DOB-02-04-1955

Regn. No.5853, dt.- 08-02-1979
D O J- 02--01-1981
Address-Anandanagar, Inda,
P.S- kharagpur (T)
Dist- Paschim Medinipur
PIN- 721305 (W.B)
Mob.- 9733616446
email- kgphmch@gmail.com
Dr. Asis. Mondal
M.B.B.S. D ortho, CSM
Reader (Guest Faculty)
DOB- 12-08-1956
Regn. No. 40603 dt.- 06-07-1982
D O J- 08-01-1999
Address- At- Prem Bazar,
P.O- Kharagpur,
Dist- Paschim Medinipur
Mob.- 9434077500
email- kgphmch@gmail.com
DR. KOUSTAV SARKAR
B.H.M.S., MD (Hom)
Asst. Professor
DOB- 13-3-1994
Regn. No. 23712, dt.- 8-11-2019
D O J- 07-05-2024
Address- chandrapur
Bangnan II,
P.O- Bagnan
Dist- Howrah
Mob.- 8617000530
email- kgphmch@gmail.com

Gynaecology and Obstetrics

Dr. Shafaque
B.H.M.S. M.D. (Hom)
Asst. Professor
DOB- 24-06-1992

Regn. No. 31035, dt.- 19-01-2016
D O J- 15-02-2023
Address-Ismail Street Intali,
Kolkata
PIN- 700014
Mob.- 8961145698
email- shafaque.ghazia@gmail.com
Dr. B. R. Chakraborty
D.M.S.
Prof. (G.F)
DOB-20-01-1956

Regn. No. 6887, dt.- 17-06-1980
D O J- 02-01-1981
Address- Vill- Gomokpata,
P.O- narayan Chak, P.S- Daspur,
Dist- paschim Medinipur
PIN- 727154
Mob.- 9932306674
email- kgphmch@gmail.com
Dr. Sibamoy Pal
M.B.B.S. DGO
Additional Lecturer (Guest Faculty)
DOB-09-02-1956

Regn. No.40268 WBMC dt.- 06-03-1982
D O J- 13-01-1999
Address- At- Kausallya,
P.O- Kharagpur,
Dist- Paschim Medinipur
PIN- 721301 (W.B)
Mob.- 9434454600
email- kgphmch@gmail.com
Dr. J. Prasad
D.M.S.
Asst. Prof. (G.F.)
DOB-04-02-1953

Regn. No. 4051, dt.-
D O J- 02-01-1977
Address- Chota Tengra
P.O- Kharagpur, P.S-KGP(T)
Dist- Paschim Medinipur
PIN- 721301
Mob.- 99323306675
email- kgphmch@gmail.com
DR. SUCHANDRA GIRI
B.H.M.S., MD (Hom)
Asst. Professor
DOB- 25-6-1991

Regn. No.
D O J- 23-2-2024
Address-At- Muradpur
P.O- Muradpur
PS.- Chandipur,
Dist- Purba Medinipur
Mob.- 9874403780
email- kgphmch@gmail.com

In the year 1971, some generous personalities of Kharagpur came forward to establish a composite Homoeopathic Medical College & Hospital..

READ MORE

Contact Details

Kharagpur Homoeopathic
Medical College & Hospital

Kaushallya, Kharagpur, Paschim Medinipur, West Bengal, 721301
(03222)-255695
kgphmch@gmail.com

Copyright © 2018-19 | All Rights Reserved for Kharagpur Homoeopathic Medical College & Hospital | Admin